Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

2. Objednání zboží a uzavření kupní smlouvy

3. Doprava a platba zboží

4. Odstoupení od kupní smlouvy

5. Reklamace zboží, záruční podmínky

6. Ochrana osobních dat

7. Závěrečná ustanovení

______________________________________________

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.lumpidu.cz.

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinností prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Není-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

Provozovatel obchodu:

HOHO & Lumpidu s. r. o.
Soukenická 2082/7
PRAHA 1 – NOVÉ MĚSTO
110 00 PRAHA 1

IČO: 04153553

 

Nejsme plátci DPH.

Číslo účtu: 4015464359 /0800, Česká spořitelna, a.s.

2. Objednání zboží a uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu Lumpidu.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a s reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem povinných údajů.

Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Kupující je povinen uvést správné registrační údaje, a to zejména úplnou poštovní adresu, na kterou má být zboží odesláno. Kupní smlouva vzniká v okamžiku odeslání objednávky kupujícím a přijetí objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

 

Zrušení objednávky:

Zákazník má právo zrušit objednávku bez jakýchkoli sankcí až do okamžiku expedování zásilky. Tuto skutečnost je zákazník povinen oznámit buď e-mailem, nebo telefonicky.

- v případě, že objednávka byla již vyřízena a byla expedována, budou zákazníkovi vyúčtovány náklady spojené s expedováním.

- v případě, že zákazník zruší objednávku před expedováním, nebude účtován žádný poplatek.

Rozpor s kupní smlouvou:

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

3. Doprava a platba zboží

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží a jsou platné ke dni objednání zboží.

Prodávající si vyhrazuje právo změn uvedených cen v případě změny kurzu, výrazné inflaci nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobců a ostatních dodavatelů zboží.

 

Pokud má zákazník platný slevový kód či kód z dárkové poukázky, vloží tento kód do příslušného pole v platební části internetového rozhraní. Sleva mu bude ihned v košíku odečtena. Jednotlivé procentuální slevy se nesčítají; platí vždy jen ta, která má nejvyšší hodnotu. Pokud má zákazník trvalou procentuální slevu na nákup, je zákazníkovi tato sleva automaticky odečtena při každém nákupu provedeném pod jeho registrací. Prodejce si vyhrazuje právo upravovat tyto trvalé slevy.

Ke každé dodávce zboží vystaví prodávající doklad o zaplacení, který zašle kupujícímu spolu se zbožím. V případě osobního odběru ho obdrží kupující v místě odběru a ve vlastním zájmu si zboží při přebírání zboží překontroluje.

Konkrétní způsob platby si zvolí zákazník dle možností uvedených při objednávce v sekci Způsob dopravy a platby a to platba předem na účet nebo platba dobírkou při převzetí zboží od dopravce.

Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb) dle našich obchodních podmínek.

V případě, že si kupující zvolil jako způsob doručení dobírku a zásilku z libovolných důvodů nepřevezme, bude toto jednání považováno za porušení „Obchodních podmínek“ a „Kupní smlouvy“.

Pokud nebude objednávka zaslaná na dobírku zákazníkem vyzvednuta, bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek (tzv. smluvní pokuta) ve výši 150,- Kč.

V případě, že kupující požádá o opakované doručení, bude mu zásilka znovu zaslána a celková cena objednávky bude zatížena dvojnásobným poplatkem za poštovné.

 

Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky.

Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době.  O tom, že prodejce předal zásilku k expedici je zákazník informován e-mailem.

V případě, že objednané zboží nebude dlouhodobě na skladě nebo je nebude možné dodat přepravci v dohodnuté lhůtě, bude prodávající o této skutečnosti kupujícího informovat telefonicky nebo e-mailem. A prodávající i kupující má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou zákazníkovi peníze vráceny na účet, a to nejpozději do 14 dnů od vzájemné dohody.

V případě zvolené platby předem na účet, bude objednávka rezervována po dobu 10ti dnů od odeslání objednávky. Pokud do této lhůty nebudou připsány peníze na účet, bude objednávka stornována a zboží dáno dále do prodeje. Zboží zasíláme až po připsání celé částky na účet (tj. včetně poštovného).

Doprava a platba zboží

Česka pošta – Balík do ruky – při platbě předem na účet: 119 Kč

Česká pošta – Balík do ruky – DOBÍRKOU – 149 Kč

Pozn: U bankovních převodů se částka za dobírku neplatí.

Osobní odběr v Praze – ZDARMA.

 

PLATBA

Dobírkou prostřednictvím České Pošty.

Bankovním převodem nebo složením na bankovní účet. Číslo účtu: 4015464359 /0800

Upozorňujeme, že v případě, kdy váha přesáhne 10 kg, může být účtováno vyšší poštovné.

O případném zvýšení poštovného bude zákazník informován.

 

Zásilky na Slovensko:

Na Slovensko nezasíláme zboží na dobírku, jen při platbě předem na účet:

Číslo účtu: 40154643593 /0800, Česká spořitelna, a.s.

IBAN: CZ46 0800 0000 0040 1546 4359

SWIFT: GIBACZPX

 

Balné je vždy ZDARMA.

 

Upozorňujeme, že v případě, kdy váha přesáhne 10 kg, může být účtováno vyšší poštovné.

O případném zvýšení poštovného bude zákazník informován.

 

4. Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující má právo dle odstavce 6 novely občanského zákoníku č. 367/2000 odstoupit od smlouvy, a to do 14 dnů od převzetí zboží.

Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do 14 dnů od převzetí zboží, a to na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty: info@lumpidu.cz.

V tomto případě Kupující oznámí prodávajícímu, že odstupuje od kupní smlouvy, uvede číslo objednávky, jméno a datum nákupu.

V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší.

Uvedené zboží zašle zpět v uvedené lhůtě na adresu:

HOHO & Lumpidu / Klára Horáková, Ovenecká 7, Praha 7, 170 00 – Česká republika. Prosíme o zasílání i s průvodním dopisem, kde je uvedeno číslo objednávky a číslo účtu, na který máme vrácené peníze zaslat.

Vrácené zásilky zaslané na dobírku nebudou přijaty. Ve vlastním zájmu zašle Kupující zboží zpět jako pojištěnou zásilku a zvolí vhodný obal, jelikož prodejce neručí za případnou ztrátu či poškození zásilky při přepravě.

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží.

Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, má dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo Zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno.

Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i na zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, a od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik, knih a časopisů.

Ve lhůtě deseti dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 5.3 obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zda-li vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

Při splnění všech výše uvedených podmínek vrátí prodávající kupní cenu zboží bezhotovostně na účet určený kupujícím, případně v hotovosti na provozovně, a to nejpozději do 10 dnů po skončení lhůty na přezkoumání zboží dle obchodních podmínek. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

Zrušení objednávky nebo její části dodavatelem je možné pouze ve výjimečných případech:

- zboží není na skladě

- neproběhla platba za zboží ve stanovené lhůtě

- zboží je již vyprodané a nelze objednat.

Jestliže zboží není dlouhodobě skladem je zákazník o situaci informován a je mu nabídnut produkt podobný či vráceny peníze.

5. Reklamace zboží, záruční podmínky

Převzetí zboží od dopravce:

Kupující je povinen dodané zboží a připojené doklady bezprostředně po jejich převzetí prohlédnout a zkontrolovat neporušenost obalu.

Pokud příjemce zjistí zjevné vady (napříkad poškozený obal zásilky), oznámí tuto skutečnost bez odkladu přepravci, který je povinen sepsat na místě zápis o škodě. Tento zápis je nezbytný k vyřízení reklamace!

Zákazník má právo neúplnou nebo poškozenou zásilku nepřebrat, v tomto případě je nutné sepsat s dopravcem zápis o škodě a zároveň ihned kontaktovat odesílatele (internetový obchod) telefonicky nebo e-mailem. Pokud doporučené kroky spotřebitel při dodání vadné zásilky učiní, výrazně tak přispěje k rychlému řešení reklamace dodaného zboží a jeho nového dodání.

Pokud není tento postup dodržen, není možné poškozené nebo chybějící zboží nahradit.

Doporučený postup při poškozeném obsahu převzaté zásilky:

Kupující je povinen bez odkladu překontrolovat obsah zásilky a případné závady hlásit přepravci ihned, nejpozději do 3 dnů od doručení zásilky. Je důležité zachovat zásilku v původním stavu včetně obalů a výplní.V obou případech doporučujeme kontaktovat dopravce bez odkladu, výrazně tak přispějete ke kladnému vyřízení reklamace.

Poznámka:

Pokud zásilka při dodání jeví známky poškození, odmítněte ji převzít! Protokol o převzetí zboží nikdy nepodepisujte aniž zboží u poškozené zásilky zkontrolujete!

 

V případě jakéhokoli dotazu, nesrovnalosti či potíží s dopravou nás kontaktujte telefonicky či e-mailem, jsme tu pro Vás!

Záruční lhůta na veškeré zboží je 24 měsíců a vztahuje se pouze na výrobní vady. Záruční lhůta začíná běžet převzetím zboží kupujícím.

Záruka se nevztahuje na poškození v důsledku manipulace jednoznačně vedoucí k poškození výrobku nebo v důsledku nesprávného užívání.Při nesprávném postupu údržby prodejce neručí za případné škody a změny stavu produktu a není možné tyto vady reklamovat!

Při případné reklamaci kupující kontaktuje prodejce e-mailem nebo telefonicky.

Reklamované zboží následně zašle ve vyhovujícím obalu (nejlépe originálním) a vždy běžným obchodním balíkem na adresu: HOHO & Lumpidu / Klára Horáková, Ovenecká 7, Praha 7, 170 00 – Česká republika.

Pokud bude reklamované zboží zaslané dobírkou, nebude tato zásilka přijata. Součástí reklamace by měl být doklad o zaplacení zboží a popis závady. Při oprávněné reklamaci má kupující právo na přiměřenou náhradu tohoto dopravného.

V případě oprávněné reklamace se prodávající zavazuje reklamaci vyřídit do 30 dnů od jejího doručení.

Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

V případě uznáné reklamace, bude zákazníkovi zboží vyměněno kus za kus nebo vrácena peněžní částka.

Nevyhovující zboží na přání zákazníka bude vyměněno. Tato služba je ZDARMA.

6. Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

Tyto osobní údaje je možno na písemnou žádost zákazníka vymazat z databáze. Správce osobních údajů poté nesmí dále uvedené údaje zpracovávat.

7. Závěrečná ustanovení

Objednávka spotřebitele je po svém doručení prodávajícímu jako uzavřená smlouva archivována za účelem jejího splnění a další evidence. Jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření smlouvy jsou spotřebiteli zřejmé z vlastního procesu objednávky. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření.

Kupující má možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky. Odesláním elektronické objednávky kupující akceptuje bez výhrad veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky.

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky. Prodejce si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu obchodních podmínek, avšak všechny starší verze obchodních podmínek jsou u prodejce archivovány a kupující si je může vyžádat e-mailem.

 

Kontaktní údaje prodávajícího:

HOHO & Lumpidu s. r. o.
Soukenická 2082/7
PRAHA 1 – NOVÉ MĚSTO
110 00 PRAHA 1

Korespondenční adresa:

Klára Horáková Ovenecká 7, Praha 7, 170 00 – Česká republika.

Adresa elektronické pošty: info@lumpidu.cz

Telefon: +420 732 525 834 / +420 725 395 885

IČO: 04153553

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 21.7.2015